Yaşadığımız Duygulardan Biri De Öfke...

Yaşadığımız Duygulardan Biri De Öfke...

ÖFKE

   Duygular doğaldır, varlıkları davranışların gözlenmesi ya da sözel ifadelerimizin içerdiği anlamlar yoluyla anlaşılır, anlatılır. Duygular hakkındaki yanlış yorumlar, yanlış ifade etmeler onların sorgulanmasına yol açabilir[...]