Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

      Vizyon; gelecek resmi,vizyon sahibi olmak, gelecekle ilgili net bir resime sahip olmaktır. Değerler bütünü içinde gelecekte ulaşılmak istenen yerin olmasıdır.

         Saygınkent anaokulunun vizyonu; evrensel,bilimsel temelli,sanatsal,spor ve kültürel etkinliklere önem veren,özgün,yaratıcı fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı ve aile katılımını öneseyen yaklaşımla eğitimine devam eden bir kurum olmaktır.

    Saygınkent anaokulunun misyonu; Çocuklarımızın olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini çekinmeden, rahatlıkla ifade edebildikleri, araştıran,soran,sorgulayan,merak duygusu gelişmiş, paylaşımcı, işbirlikçi,özgüven ve kendilik duygusu gelişmiş.sorumluluk sahibi ve aynı zamanda kendi haklarını koruyan, çevreye duyarlı,doğayı koruyan, evrensel değerlere önem veren bireyler olma yolunda kaliteli bir eğitim almalarıdır.